Συχνές ερωτήσεις για τη νέα πλατφόρμα ESEP

Το 2022, οι πλατφόρμες School Education Gateway και eTwinning της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συγχωνεύτηκαν στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα σχολικής εκπαίδευσης https://school-education.ec.europa.eu, διατηρώντας το περιεχόμενο τους και επεκτείνοντάς το σε έναν ενιαίο, σύγχρονο και προσβάσιμο χώρο.

Στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα https://school-education.ec.europa.eu/el μπορείτε να βρείτε συναδέλφους και σχολεία για συνεργασία. Μπορειτε από τη σελίδα Ευρεση Εταίρων https://school-education.ec.europa.eu/el/networking να βρείτε μια προταση για ένα πρόγραμμα που θα ξεκινήσει και υπάρχουν οι συνάδελφοι που θα το ιδρύσουν και θα το συνδημιουργήσουν στην πλατφόρμα ή να ανεβάσετε μια δική σας πρόταση και να αναζητήσετε εταιρους. Στη συνέχεια, από τη σελίδα people https://school-education.ec.europa.eu/en/networking/people αναζητάτε τον συνεργάτη σας και τον προσθέτε στις επαφές σας. Στην περιοχή Projects https://school-education.ec.europa.eu/el/networking/projects ή στην περιοχή https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning υπάρχει πεδίο για να εγγράψετε το έργο σας. 

Α. Εγγραφή

Η εγγραφή και η σύνδεση στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης - συμπεριλαμβανομένου του eTwinning - είναι δυνατή μόνο με λογαριασμό EU Login που επιτρέπει την πρόσβαση στις διάφορες πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βήμα 1

 1. Μεταβείτε στη σελίδα του eTwinning https://school-education.ec.europa.eu/el/etwinning
 2. Πατήστε τον σύνδεσμο Create account πάνω δεξιά.

Βήμα 2

Για την εγγραφή στην πλατφόρμα πρέπει να έχετε πρώτα δημιουργήσει λογαριασμό EU Login.

 • Αν δεν έχετε λογαριασμό πατήστε Create EU Login και ακολουθήστε τον οδηγό
 •  Αν έχετε λογαριασμό πατήστε Register on this Platforrm with EU Login.

Βήμα 3

 • Συμπληρώστε τη διεύθυνση email του EU Login σας και πατήστε Επόμενο. (Οι υπάρχοντες χρήστες πρέπει να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό EU Login με την ίδια διεύθυνση email που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή στο eTwinning ή στην πύλη School Education Gateway για να συγχρονίσουν τους παλιούς και νέους λογαριασμούς τους, συμπεριλαμβανομένης της μετεγκατάστασης προσωπικών δεδομένων στον νέο λογαριασμό.)

Βήμα 4

 • Στη συνέχεια πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του EU Login σας και πατήστε Σύνδεση.

Βήμα 5

 • Στην επόμενη οθόνη θα εμφανιστεί μήνυμα που θα σας πληροφορεί ότι η εγγραφή σας στην πλατφόρμα δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα που υπάρχει παρακάτω.
 • Στη φόρμα συμπληρώστε τα απαραίτητα πεδία ανάλογα με την ιδιότητα σας και πατήστε Επόμενο.

Βήμα 6

 • Στη συνέχεια πατήστε Συμμετοχή στο eTwinning.

Βήμα 7

Στη φόρμα που θα εμφανιστεί θα πρέπει να συμπληρώσετε στοιχεία για τον ρόλο σας στο σχολείο.

 • Στην ίδια φόρμα θα πρέπει να προσθέσετε και το σχολείο ή τον οργανισμό που ανήκετε. Πατήστε Search organisation για να αναζητήσετε το σχολείο σας.
 • Αν δε βρεθεί το σχολείο θα πρέπει να το προσθέσετε πατώντας τον σύνδεσμο Register a new organisation or school. Όταν ολοκληρώσετε πατήστε Επόμενο.

Βήμα 8

 • Στην επόμενη σελίδα μπορείτε να συμπληρώσετε προαιρετικά βασικές πληροφορίες του προφίλ σας. Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα και να συμπληρώσετε τις πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή από τις ρυθμίσεις προφίλ.

Βήμα 9

 • Πατήστε Τέλος στο κάτω μέρος της οθόνης για να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας.

Επικύρωση

 • Η τελική επικύρωση της εγγραφής σας (Validation) θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο από την ελληνική ομάδα eTwinning.

 

Β. Δημιουργία έργου/Συνεργασία

 • Στην Ευρωπαϊκή πλατφόρμα https://school-education.ec.europa.eu/el  μπορείτε να βρείτε συναδέλφους και σχολεία για συνεργασία.
 • Από τη σελίδα Εύρεση Εταίρων: https://school-education.ec.europa.eu/el/networking μπορείτε να βρείτε μια πρόταση για ένα πρόγραμμα που θα ξεκινήσει και υπάρχουν οι συνάδελφοι που θα το ιδρύσουν και θα το συνδημιουργήσουν στην πλατφόρμα ή να ανεβάσετε μια δική σας πρόταση και να αναζητήσετε εταίρους.
 • Από τη σελίδα People https://school-education.ec.europa.eu/en/networking/people  μπορείτε να αναζητήσετε έναν συνεργάτη, πληκτρολογώντας το όνομα του μεσα στην πλατφόρμα, για το project σας και τον προσθέσετε στις επαφές σας.
 • Στην περιοχή Projects https://school-education.ec.europa.eu/el/networking/projects  ή στην περιοχή https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning  υπάρχει πεδίο για να εγγράψετε το έργο σας. Συγκεκριμένα:  Από την αρχική σελίδα της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τη Σχολική Εκπαίδευση, επιλέγετε το πεδίο: eTwinning https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning. Στην αριστερή πλευρά της σελίδας θα δείτε το πεδίο: Create a project. Το επιλέγετε.Θα ανοίξει ένα παράθυρο στο οποίο θα επιλέξετε το σχολείο με το οποίο θα συμμετάσχετε (ΠΡΟΣΟΧΗ αν εργάζεστε σε παραπάνω από 1  ποιο σχολείο θα επιλέξετε). Πατήσετε το Next, και στο νέο παράθυρο που εμφανίζεται θα πρέπει να επιλέξετε τον/τη Συνεργάτη σας, που πρέπει να είναι στις επαφές σας. Στο επόμενο παράθυρο θα πρέπει να κάνετε μια περιγραφή του έργου σας (τίτλο, σύντομη περιγραφή, γλώσσα, αριθμός και ηλικία μαθητών, γνωστικά αντικείμενα -η φράση Vocational subjects είναι προαιρετική γιατί αναφέρεται σε γνωστικά αντικείμενα ΕΠΑΛ-, στόχοι, διαδικασία, μαθησιακά αποτελέσματα και μια αντιπροσωπευτική εικόνα –προαιρετικά-), όπως υποβάλλουμε για τα προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων. Μετά κάνετε μια προεπισκόπηση για να διαπιστώσετε ότι είναι σωστά και πατάτε Submit-Υποβολή. Ο/Η συνεργάτης σας θα πρέπει να αποδεχτεί την πρόσκληση που θα λάβει και, κατόπιν, το έργο θα ελεχθεί από τον Εθνικό Οργανισμό και θα εγκριθεί.Καλό είναι στον σχεδιασμό σας να έχετε μια δραστηριότητα που θα ολοκληρώνεται από κοινού με τη συνεργαζόμενη τάξη σε ένα χρονικό διάστημα που θα σας εξυπηρετεί, π.χ. ανά μήνα. Θα ξεκινήσετε με μια εισαγωγική δραστηριότητα γνωριμίας των μαθητών. Για κάθε δραστηριότητα θα δημιουργείτε και μια σελίδα στο Twinspace.

Πληροφορίες δείτε στα: 

ΣΥΧΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ:

1. Όταν σας εμφανίζει esep registered ή Non-validated ενώ είστε validated και δεν έχετε πρόσβαση στο eTwinning

Kάντε τα βήματα

 • User goes to 'My profile' > 'Organisations' tab
 • User clicks 'leave organisation'
 • User adds the same organisation (also via 'My profile')

Αν το παραπάνω δεν έχει αποτέλεσμα, προσθέστε ένα νέο σχολείο με το ίδιο όνομα στους οργανισμούς σας

Αν το σχολείο σας είναι στο non-etwinning tab δοκιμάστε να:

Μεταβείτε στο My profile > Organisations tab και μετά

 * click on the three dots on an organisation card και

 * click on 'Request eTwinning validation' or Apply for eTwinning

2. User has a wrong school/organisation linked to their profile: Θα διορθωθεί στην επόμενη έκδοση της πλατφόρμας

3.για να μπορεί να προστεθεί κάποιος χρήστης σε έργο πρέπει να:

 • Να είναι active,
 • έχει role teacher (αν όχι και δεν μπορεί να το αλλάξει από μόνος του και έχει π.χ role company staff, είναι esep registered ή σχολείο non-etwinning επικοινωνεί με το NSO της χώρας του)
 • έχει επιλέξει το διαθέσιμος για έργο ή
 • να είναι validated όλα τα σχολεία που έχει προσθέσει στο προφίλ του

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Εγγραφή μαθητών -Μy Twinspaces - Members

Οι μαθητές συνδέονται από το https://school-education.ec.europa.eu/en/pupil-login

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Αν δεν βλέπετε στην περιοχή έργα το twinspace σας πηγαίνετε από το ΜΕΝΟΥ στο ΠΡΟΦΙΛ-Μy twispaces για να το δείτε,  συμβαίνει σε πολλούς χρήστες, θα διορθωθεί.

Αν ξαφνικά χάσατε τις σελίδες σας στο twinspace, αλλάξτε τη γλώσσα στα Γαλλικά και εμφανίζονται!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.