Ημερίδες

Πρόσκληση για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεσβευτών «eTwinning» για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31.12.2023»

Στο πλαίσιο του προγράμματος eTwinning, ο ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης (ΕΟΥ) eTwinning προκηρύσσει την κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning, για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης ως 31/12/2023.

Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.

 Θητεία: Από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31/12/2023

 1. Πλήθος θέσεων: Σαράντα (40), με γεωγραφική κατανομή η οποία περιγράφεται στην ενότητα «Κατανομή θέσεων ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης»
 2. Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

Οι πρεσβευτές της δράσης eTwinning έχουν ρόλο επιμορφωτικό, συμβουλευτικό, καθοδηγητικό και   υποστηρικτικό προς την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής ευθύνης τους.

Πιο συγκεκριμένα έχουν τα παρακάτω καθήκοντα- αρμοδιότητες:

 • Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον έξι (6) τηλεκπαιδεύσεων (webinars) ανά έτος με θέμα τη χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας του eTwinning, τη χρήση εργαλείων Web 2.0 και την οργάνωση συνεργατικών ποιοτικών προγραμμάτων eTwinning για εκπαιδευτικούς της περιοχής ευθύνης τους.
 • Τεχνική και παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών που εκπονούν έργα στην περιοχή ευθύνης τους.
 • Παρακολούθηση της προόδου των έργων που δημιουργούν τα σχολεία και οι Έλληνες εκπαιδευτικοί, στην περιοχή ευθύνης τους.
 • Συμμετοχή και υποστήριξη λοιπών δράσεων του Εθνικού Οργανισμού Υποστήριξης (Ε.Ο.Υ.) σε τοπικό επίπεδο.
 • Απολογισμός προς τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης (Ε.Ο.Υ.) των ενεργών στο έργο ανά σχολικό έτος εκπαιδευτικών, της περιοχής ευθύνης τους.
 • Υποβολή σύντομης γραπτής έκθεσης ενεργειών ανά τετράμηνο στον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης (E.Ο.Y.) της δράσης eTwinning.
 • Τέσσερις (4) πρεσβευτές από αυτούς θα υποστηρίζουν τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε ΕΠΑΛ (στην επιλογή προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε ΕΠΑΛ).  
 • Ένας (1) πρεσβευτής θα υποστηρίζει εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε Ελληνικά σχολεία του εξωτερικού και ανήκουν στο Υ.ΠΑΙ.Θ (στην επιλογή προηγούνται οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία του εξωτερικού).

 Οι πρεσβευτές που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό  Υποστήριξης της δράσης eTwinning διαδικτυακά.

 Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή θα αποτελέσουν τα παρακάτω:

 • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 • Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί (συνυπολογίζοντας πιθανή προϋπηρεσία ως αναπληρωτές) τουλάχιστον πέντε ετών, από τα οποία τρία τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 • Καλή γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου Β2) κατάλληλα τεκμηριωμένη (πιστοποιητικό).
 • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (επιπέδου Α'). Για τις ειδικότητες ΠΕ86 δεν απαιτείται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.
 • Τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένες συνεργασίες eTwinning, διάρκειας 6 μηνών τουλάχιστον η κάθε μία, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σχολικών ετών (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου  

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://courses.etwinning.gr/survey/index.php/759278  από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης έως 10 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 23.00 (ώρα Ελλάδος).

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.