Ημερίδες

Επαναπροκήρυξη θέσεων για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών - πρεσβευτών «eTwinning» για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31.12.2023

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning», ο Ελληνικός Εθνικός Οργανισμός Υποστήριξης (Ε.Ο.Υ.) eTwinning επαναπροκηρύσσει την κάλυψη εννέα (9) θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών – «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων «eTwinning», για την περίοδο από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31.12.2023 στις περιοχές ευθύνης για τις οποίες δεν υποβλήθηκαν αιτήσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 120285/Η1/03.10.2022 (ΑΔΑ: 6ΓΨΜ46ΜΤΛΗ-ΦΨ1) «Πρόσκληση για τη συγκρότηση νέου εθελοντικού Σώματος Ελλήνων και Ελληνίδων εκπαιδευτικών-πρεσβευτών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης «eTwinning» για το 2022-2023» του Υ.ΠΑΙ.Θ.Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.

1. Θητεία: από την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης έως 31 Δεκεμβρίου 2023.
2. Πλήθος θέσεων: Εννέα (9) θέσεις, με γεωγραφική κατανομή η οποία περιγράφεται στην ενότητα 5 «Κατανομή θέσεων ανά Διευθύνσεις Εκπαίδευσης»

 Οι πρεσβευτές που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό  Υποστήριξης της δράσης eTwinning διαδικτυακά.

 Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή θα αποτελέσουν τα παρακάτω:

  • Μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί (συνυπολογίζοντας πιθανή προϋπηρεσία ως αναπληρωτές) τουλάχιστον πέντε ετών, από τα οποία τρία τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  • Καλή γνώση Αγγλικών (τουλάχιστον επιπέδου Β2) κατάλληλα τεκμηριωμένη (πιστοποιητικό).
  • Πιστοποιητικό επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (επιπέδου Α'). Για τις ειδικότητες ΠΕ86 δεν απαιτείται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.
  • Τουλάχιστον δύο ολοκληρωμένες συνεργασίες eTwinning, διάρκειας 6 μηνών τουλάχιστον η κάθε μία, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων σχολικών ετών (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022).

Λήψη αρχείου Λήψη αρχείου  

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://courses.etwinning.gr/survey/index.php/485787  έως την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 23.00 (ώρα Ελλάδος).

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.