Ημερίδες

Τηλεκπαιδεύσεις

Πρόσκληση για νέο εθελοντικό σώμα ελλήνων πρεσβευτών eTwinning για τα σχολικά έτη 2010 - 2012

Το Υπουργείο Παιδείας. Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων προκηρύσσει την κάλυψη θέσεων για το εθελοντικό σώμα εκπαιδευτικών - «πρεσβευτών» της δράσης ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων eTwinning. για τα σχολικά έτη 2010 - 2012.
 
Η συμμετοχή στο σώμα πρεσβευτών είναι εθελοντική και δεν προβλέπεται αμοιβή.
 
Θητεία:                       Από 1/9/2010 έως 31/8/2012
Πλήθος θέσεων:        Δεκαπέντε (15). με γεωγραφική κατανομή που δίνεται στην ενότητα «Κατανομή θέσεων»
 

Καθήκοντα - Αρμοδιότητες

 • Παρακολούθηση της προόδου των έργων που δημιουργούν τα σχολεία και οι έλληνες εκπαιδευτικοί. στην περιοχή ευθύνης τους.
 • Διεξαγωγή και αξιολόγηση τουλάχιστον δύο ημερίδων (workshops) σε κεντρικές πόλεις της περιοχής ευθύνης τους.
 • Υποβολή σύντομης γραπτής έκθεσης ενεργειών ανά τετράμηνο στην Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (E.Y.Y.) της δράσης eTwinning .
 • Υποβολή γραπτής αναφοράς για συμμετοχές σε workshops. ημερίδες και συνέδρια τα οποία σχετίζονται με τη δράση. στην Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης Ε.Υ.Υ.
 • Τακτική χρήση των εργαλείων διαδικτυακής εκπαίδευσης που υιοθετεί και υποστηρίζει η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης (E.Y.Y.).
 • Συμμετοχή και υποστήριξη λοιπών δράσεων της Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (Ε.Υ.Υ.) σε τοπικό επίπεδο.
 • Οι πρεσβευτές που θα επιλεγούν θα συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης που θα πραγματοποιηθούν από την Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της δράσης eTwinning. στις αρχές των σχολικών ετών 2010-2011 και 2011-2012.
Τα έξοδα από ενδεχόμενες μετακινήσεις των πρεσβευτών. στο πλαίσιο των καθηκόντων τους. θα καλυφθούν από το έργο eTwinning National Support Service.
 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιλογή θα αποτελέσουν τα παρακάτω:

 1. Η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία ως μόνιμων εκπαιδευτικών (συνυπολογίζοντας πιθανή προϋπηρεσία ως αναπληρωτή/τριας) τουλάχιστον πέντε ετών. από τα οποία τρία τουλάχιστον έτη να έχουν ασκήσει πλήρη διδακτική υπηρεσία σε σχολεία της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 2. Η καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2) κατάλληλα τεκμηριωμένης (πτυχίο).
 3. Η εμπειρία στη χρήση των ΤΠΕ όπως αυτή αξιοποιείται μέσα από την ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ύπαρξη πιστοποιητικού επιμόρφωσης στις ΤΠΕ (επιπέδου Α?). Για τις ειδικότητες ΠΕ19-20 δεν απαιτείται το συγκεκριμένο πιστοποιητικό.
 4. Τουλάχιστον μια ολοκληρωμένη συνεργασία etwinning ή άλλου ευρωπαϊκού ή διεθνούς προγράμματος.

Κατανομή ανά περιοχές

 
ΑΤΤΙΚΗ
2
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Θεσσαλονίκη - Χαλκιδική                  
Πέλλα - Ημαθία - Πιερία                   
Κιλκίς - Σέρρες                                    
2
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Αχαΐα - Ηλεία
Αιτωλοακαρνανία
1
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Φωκίδα - Βοιωτία - Εύβοια   
Ευρυτανία - Φθιώτιδα                       
1
ΑΝΑΤ. ΜΑΚ. & ΘΡΑΚΗ
Ροδόπη - Έβρος                                 
Καβάλα - Ξάνθη - Δράμα                  
1
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Κορινθία - Αργολίδα              
Αρκαδία - Λακωνία - Μεσσηνία        
1
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Φλώρινα - Καστοριά
Κοζάνη - Γρεβενά
1
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Τρίκαλα - Καρδίτσα
Λάρισα - Μαγνησία
1
ΚΡΗΤΗ
Ηράκλειο - Λασίθι       
Χανιά - Ρέθυμνο        
1
ΗΠΕΙΡΟΣ
Ιωάννινα - Θεσπρωτία                      
Πρέβεζα - Αρτα                                 
1
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
1
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
Δωδεκάνησα                          
Κυκλάδες                                
1
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
1
 
Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι παραπάνω θέσεις σύμφωνα με την κατανομή. το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ διατηρεί το δικαίωμα επαναπροκήρυξης για συγκεκριμένες περιφέρειες.
 

Διευκρίνιση:

Θα επιλεγούν εκπαιδευτικοί που διαμένουν και υπηρετούν οργανικά στην έδρα της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. Επίσης. μπορούν να επιλεγούν εκπαιδευτικοί οι οποίοι είναι αποσπασμένοι σε σχολική μονάδα ή διοικητική υπηρεσία της έδρας της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. εφόσον η οργανική τους θέση είναι στην έδρα της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης. Σε περίπτωση. όμως. που δεν υπάρχουν αιτήσεις από εκπαιδευτικούς της περιοχής. τότε θα επιλεγούν εκπαιδευτικοί γειτονικών περιοχών βάσει της βαθμολογίας τους.
Η επιλογή των πρεσβευτών θα γίνει από επιτροπή που θα ορίσει το Υπουργείο Παιδείας ΔΒΜΘ.
 

Ημερομηνίες

 • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Έως 2/8/2010. ώρα 15.00.
  Νέα προθεσμία υποβολής αιτήσεων 9/8/2010. ώρα 14:00 
 • Προθεσμία δημοσιοποίησης αποτελεσμάτων: Έως 20/8/2010
   
 • Περίοδος υποβολής δικαιολογητικών και οριστικοποίησης αποτελεσμάτων από τους εκπαιδευτικούς που καλύπτουν τις θέσεις με βάση τα αποτελέσματα της βαθμολογίας: Έως 31/8/2010.

Διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης αιτήσεων

 • Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται εντός της προθεσμίας να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα http://www.eTwinning.gr  
 • Με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία από κάθε ενδιαφερόμενο. θα υπολογιστούν αυτόματα (από ηλεκτρονικό σύστημα) τα μόρια κάθε αίτησης. σύμφωνα με τον «Πίνακα Μοριοδότησης».
 • Όλες οι αιτήσεις θα καταχωρηθούν σε «Πίνακα Αξιολόγησης» σε φθίνουσα σειρά ως προς το σύνολο μορίων που έλαβε κάθε μία από αυτές.
 • Για τη διαφάνεια της διαδικασίας ο «Πίνακας Αξιολόγησης» θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα http://www.eTwinning.gr και θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ενστάσεων μέχρι την 24/8/2009. ώρα 15.00.
 • Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων θα κληθούν όσοι έχουν επιλεγεί κατά περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά (σπουδών. προϋπηρεσίας. ξένων γλωσσών. κλπ) πρωτότυπα ή νόμιμα επικυρωμένα. Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός δεν αποστείλει όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρει στην αίτησή του ή τα αποστείλει εκτός της προαναφερθείσας προθεσμίας. η θέση θα καλύπτεται αυτόματα από τον επόμενο στη βαθμολογία.
 • Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα http://www.eTwinning.gr  

 

Περισσότερα

 

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.