Ημερίδες

Τηλεκπαιδεύσεις

Εκπαιδεύσεις ΙΤΕ

eTwinning μέθοδος project και άλλα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων

Συνοπτική περιγραφή μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στη διδασκαλία με τη μέθοδο project και πως μπορεί να εμπλουτιστεί η διδασκαλία των μαθημάτων του ωρολογίου προγράμματος με τη ενσωμάτωση ενός project στην καθημερινή διδασκαλία.
 
Επεξηγεί βασικές αρχές της διδασκαλίας και μάθησης με τη χρήση ενός project   είτε  σαν τη βασική στρατηγική της διδασκαλίας είτε σαν συμπλήρωμα της παραδοσιακής διδασκαλίας. Παρουσιάζει τη συμμετοχή των μαθητών στα  projects  με την  έρευνα και την ανάλυση. το σχεδιασμό και τη λήψη  αποφάσεων. την  επίλυση προβλημάτων την ανακάλυψη. Εξετάζει τι είναι ένα σχολικό project, ποιες αρχές διέπουν τη δημιουργία ενός project, ποια τα οφέλη, πως μπορούμε να δημιουργήσουμε projects τα οποία ενσωματώνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα. Θα παρουσιαστούν  επιτυχημένα eTwinning projects και θα λυθούν τυχόν απορίες σχετικά με τη δημιουργία και την υλοποίηση ενός eTwinning project στις διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η μέθοδος project προτείνεται στα Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) (ΦΕΚ 303 & 304/13-03-03) κυρίως μέσα στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης.
 
Για την επιτυχή συμμετοχή των ενδιαφερομένων δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις διδακτικής ή χρήσης των Νέων Τεχνολογιών. Καλό. όμως. είναι να γνωρίζουν οι εκπαιδευόμενοι τα βασικά χαρακτηριστικά της δράσης eTwinning και να έχουν ADSL σύνδεση στο Διαδίκτυο.
 

Στόχοι

Οι εκπαιδευόμενοι με τη λήξη θα αναμένεται να :
  • έχουν εξοικειωθούν  με τη μέθοδο project και τη σχετική ορολογία
  • έχουν συνειδητοποιήσει την αξία της εφαρμογής της μεθόδου project στην εκπαιδευτική διαδικασία
  • έχουν  αναπτύξει δεξιότητες στην εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης
  • έχουν  αναπτύξει ένα project με τους "συμμαθητές τους"  για να συνειδητοποιήσουν τα στάδια της υλοποίησης και τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής του στην τάξη
  • έχουν κατανοήσει πως μπορούν να μοιραστούν και να εμπλουτίσουν ένα project άλλων σχολικών δραστηριοτήτων (comenius. αγωγής υγείας. περιβαλλοντικό κλπ.) με ένα σχολείο από άλλη χώρα μέσα από το eTwinning
  • έχουν συνειδητοποιήσει την αξία της εφαρμογής ενός eTwinning project στο μάθημα τους
  • έχουν αποκτήσει δεξιότητες χρήσης Νέων Τεχνολογιών για την υποστήριξη των προγραμμάτων τους
  • γνωρίζουν τους κανόνες ασφαλείας και τους τρόπους "καλής συμπεριφοράς" στο διαδίκτυο  (netiquette)
 

Χρονοδιάγραμμα

Το μάθημα παραδίδεται εξ΄ ολοκλήρου ηλεκτρονικά και έχει διάρκεια 3 εβδομάδων. Για την επιτυχή συμμετοχή στο μάθημα απαιτούνται 10-15 ώρες απασχόλησης συνολικά για τη μελέτη των κειμένων. εκπλήρωση των δραστηριοτήτων και συμμετοχή στις συζητήσεις. Προτείνεται η καθημερινή σύνδεση στο χώρο του μαθήματος για την παρακολούθηση και συμμετοχή στις δραστηριότητες του μαθήματος.

Περισσότερες πληροφορίεςPin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.