Ημερίδες

Τηλεκπαιδεύσεις

Εκπαιδεύσεις ΙΤΕ

Eκδήλωση ενδιαφέροντος για το ηλ. μάθημα "Web 2.0 εργαλεία στην ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων 2014"

Το ηλεκτρονικό μάθημα «Web 2.0 εργαλεία στην ανάπτυξη συνεργατικών δραστηριοτήτων για εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπ/σης 2014» εντάσσεται στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών μαθημάτων της Ελληνικής Εθνικής Υπηρεσίας Υποστήριξης (ΕΥΥ) για το eTwinning και έχει σκοπό να διερευνηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης web 2.0 εργαλείων (slideshare, Joomag, Kizoa, wiki, prezi, padlet, titanpad, Socrative) σε eTwinning projects.

Διεξαγωγή από

8/12-2014 - 22/12/2014

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Το εν λόγω ηλεκτρονικό μάθημα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εκτός της ειδικότητας της πληροφορικής καθώς για την ειδικότητα αυτή υπάρχει ξεχωριστό μάθημα) με μικρή εμπειρία σε etwinning προγράμματα (0 1 έργα) και έχει στόχο την ικανότητα χρήσης και ενσωμάτωσης των δυνατοτήτων εργαλείων Web 2.0 σε ένα eTwinning project.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

Τελειώνοντας αυτό το μάθημα οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να έχουν συνειδητοποιήσει ότι εργαλεία web 2.0 μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο στην καθημερινή μαθησιακή διαδικασία, όσο και σαν υποστηρικτικό εργαλείο συνεργατικών projects, αφού αποδεδειγμένα :

. Αυξάνουν τον ενθουσιασμό και το ενδιαφέρον των μαθητών

. Δίνουν περισσότερες ευκαιρίες για συμμετοχή και συνεργασία

. Συνεισφέρουν στην αυξημένη ανταπόκριση και δυνατότητα αφομοίωσης σύνθετων εννοιών

. Προσφέρουν δυνατότητες για καλύτερη εκμάθηση για παιδιά με διαφορετικά στυλ μάθησης (Ακουστικό, Οπτικό, Κιναισθητικό)

. ενισχύουν και διευκολύνουν τις συνεργατικές δραστηριότητες και την επικοινωνία μεταξύ των μελών μίας ομάδας αλλά και μεταξύ ομάδων συνεργασίας.

Χρονοδιάγραμμα μαθήματος (ενδεικτικό)

    Ενότητα 1 (αναμενόμενη διάρκεια 3 ημέρες)

-Γνωριμία με το περιβάλλον του moodle, απορίες για το μάθημα, τεχνικές απορίες, μίνι κουίζ, φόρουμ γνωριμίας.

    Ενότητα 2 (αναμενόμενη διάρκεια 4 ημέρες)

- Voki, ενσωμάτωση του voki σας στο προφίλ σας

- Slideshare, δημοσίευση παρουσιάσεων

- Joomag, δημοσίευση ηλεκτρονικών περιοδικών/βιβλίων

- Kizoa, δημιουργία slideshow

    Ενότητα 3 (αναμενόμενη διάρκεια 4 ημέρες)

- Prezi, δημιουργία παρουσιάσεων

- padlet, δημιουργία padlet με την ομάδα σας

- titanpad, δημιουργία titanpad με την ομάδα σας

- Socrative, δημιουργία online quiz.

    Ενότητα 4 (αναμενόμενη διάρκεια 4 ημέρες)

- Παρουσίαση εικονικού eTwinning μέσω του Prezi.

- Αξιολόγηση μαθήματος

Η διάρκεια κάθε ενότητας θα τηρηθεί αυστηρά για αυτό το λόγο οι υποψήφιοι συμμετέχοντες παρακαλούνται πριν υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής να αξιολογήσουν τη διαθεσιμότητά τους κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Το μάθημα θα διαρκέσει 15 μέρες και η επιτυχής παρακολούθησή του (συμμετοχή σε όλες τις δραστηριότητες του μαθήματος) θα οδηγήσει σε πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης εξ ' αποστάσεως σεμιναρίου 20 ωρών.

Οι θέσεις εκπαιδευόμενων είναι 50 και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας.

Εγγραφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.etwinning.gr/survey/index.php/survey/index/sid/579692 

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.