Δικτυακή Πύλη "ΣΕΓΑΣ και Ολυμπιακοί Αγώνες"

Χρηματοδότηση: Υπουργείο Πολιτισμού, Γ.Γ.Ο.Α. 
Έναρξη: Ιανουάριος 2002 
Λήξη: Δεκέμβριος 2002 
Ιστοσελίδα: http://www.segas.gr 
Αναλυτική Περιγραφή: Μέσα από την δικτυακή πύλη που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου παρουσιάζεται πλούσιο πληροφοριακό υλικό για την παρουσία του Σ.Ε.Γ.Α.Σ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Μεταξύ άλλων, η δικτυακή πύλη περιέχει πλήθος φωτογραφικού και ανέκδοτου υλικού.