Σχεδιασμός και Ανάπτυξη CD-ROM και Website για τη Ν.Ε.Α. Ν. Α. Αχαΐας

Περίληψη: Leonardo Da Vinci II 
Χρηματοδότηση: Commission of the European Communities 
Έναρξη: Ιανουάριος 2002 
Λήξη: Δεκέμβριος 2002 
Ιστοσελίδα: http://www.nea.gr 
Αναλυτική Περιγραφή:
Το έργο εντάχθηκε στα πλαίσια του έργου "Προώθηση επιχειρηματικού πνεύματος στη Β"θμια εκπαίδευση" που υλοποιήθηκε με το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci II. Κύριος σκοπός ήταν ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός λειτουργικού δικτυακού τόπου και αντίστοιχου CD-ROM, ικανά να παρουσιάζουν με καλαίσθητο και φιλικό προς τον χρήστη-μαθητή τρόπο την έννοια της επιχειρηματικότητας. Συνεργάστηκαν επτά διακρατικοί φορείς για την ανάπτυξη εργαλείων με πολυγλωσσικές δυνατότητες (Ελληνικά, Αγγλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ρουμάνικα και Τσέχικα). Το περιεχόμενο περιλαμβάνει γενικές πληροφορίες, αλλά και ειδικές, διαφοροποιημένες ανά κράτος.