Τηλεκπαιδεύσεις

European School Education Platform: Ερωτήσεις και Απαντήσεις

European School Education Platform: Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Περιοχή

Ερώτηση

Απάντηση

ESEP γενικά

 

 

Πότε θα ξεκινήσει η νέα Ευρωπαϊκή Σχολική Πλατφόρμα Εκπαίδευσης;

v  Η αρχική έκδοση της Ευρωπαϊκής Σχολικής Πλατφόρμας Εκπαίδευσης θα κυκλοφορήσει στις 16 Μαΐου 2022. Θα παρέχει τις βασικές λειτουργίες του eTwinning για την εγγραφή νέων eTwinner και τη διεξαγωγή έργων. Οι επαναληπτικές εκδόσεις με ενημερωμένες και νέες δυνατότητες και περιεχόμενο θα αναπτυχθούν κατά τους επόμενους μήνες του 2022.

v   Οι επαναληπτικές εκδόσεις με ενημερωμένες και νέες δυνατότητες και περιεχόμενο θα χρησιμοποιηθούν κατά τους επόμενους μήνες του 2022.

 

ESEP/eTwinning

 

 

 

Ποιο θα είναι το νέο URL για την πλατφόρμα; Τι θα γίνει με τα υπάρχοντα URLs;

v  Η νέα πλατφόρμα θα έχει τη διεύθυνση URL: school-education.ec.europa.eu

v  Όλες οι υπάρχουσες διευθύνσεις  URLs (www.etwinning.net, live.etwinning.net,twinspace.etwinning.net, nso.etwinning.net και  www.schooleducationgateway.eu)  θα συνεχίσουν  να λειτουργούν  μέχρι να διακοπούν οι παλιές πλατφόρμες (δεύτερο εξάμηνο 2022).

v  Ωστόσο, η δημιουργία έργων στην παλαιού τύπου πλατφόρμα eTwinning θα απενεργοποιηθεί. Τα νέα έργα θα δημιουργηθούν στη νέα πλατφόρμα.

v  Ομοίως, το νέο περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί μέχρι στιγμής στο SEG θα δημοσιευθεί στη νέα πλατφόρμα μόλις είναι διαθέσιμες οι βασικές λειτουργίες.

 

v  Όταν οι παλαιές  πλατφόρμες θα κλείσουν, οι διευθύνσεις URL τους θα ανακατευθύνονται στη νέα πλατφόρμα στις αντίστοιχες περιοχές.

eTwinning

 

 

 

 

Ποιες λειτουργίες του eTwinning θα υπάρξουν στην αρχική έκδοση της νέας πλατφόρμας;

v  Η αρχική έκδοση της πλατφόρμας θα επιτρέψει στους eTwinners να δημιουργήσουν νέα έργα και να εργαστούν στη νέα έκδοση του TwinSpace.

v  Ορισμένες από τις δυνατότητες του eTwinning Live θα είναι διαθέσιμες στη νέα περιοχή eTwinning και άλλες στην περιοχή δικτύωσης και επαγγελματικής ανάπτυξης της Πλατφόρμας.

v  Tα τρέχοντα και τα υπάρχοντα έργα eTwinning θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους στην παλιά πλατφόρμα ως συνήθως, μέχρι τη διακοπή της το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

v  Οι Ενεργές Ομάδες eTwinning θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους στην παλιά πλατφόρμα, έως ότου να είναι διαθέσιμες στη νέα πλατφόρμα.

SEG/ESEP

 

Ποια χαρακτηριστικά του School Education Gateway θα υπάρξουν στην αρχική έκδοση της νέας πλατφόρμας;

 

v  Στην αρχική έκδοση της νέας πλατφόρμας οι χρήστες μπορούν να βρουν τον κατάλογο διαδικτυακών μαθημάτων και διαδικτυακών σεμιναρίων (γνωστά μέχρι τώρα ως Teacher Academy).

 

v   Ωστόσο, όλο το εκδοτικό περιεχόμενο και τα εργαλεία Erasmus+ (κατάλογος μαθημάτων διαζώσης, ευκαιρίες κινητικότητας και στρατηγικές συνεργασίες) θα παραμείνουν στην παλαιού τύπου πλατφόρμα School Education Gateway μέχρι να κλείσει.

 

Εγγραφή – ο Λογαριασμός μου

 

ESEP γενικά / Εγγραφή

 

 

Πώς μπορώ να εγγραφώ στη νέα πλατφόρμα;

 

 

v   Η εγγραφή και η σύνδεση στην Ευρωπαϊκή Σχολική Πλατφόρμα Εκπαίδευσης - συμπεριλαμβανομένου του eTwinning - είναι δυνατή μόνο με λογαριασμό EU Login.

 

v  Το EU Login επιτρέπει την πρόσβαση στις διάφορες πλατφόρμες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

 

v  Οι υπάρχοντες χρήστες πρέπει να δημιουργήσουν έναν λογαριασμό σύνδεσης στην ΕΕ με την ίδια διεύθυνση email που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή στο eTwinning ή στην πύλη School Education Gateway για να συγχρονίσουν τους παλιούς και νέους λογαριασμούς τους, συμπεριλαμβανομένης της μετεγκατάστασης προσωπικών δεδομένων στον νέο λογαριασμό. Πληροφορίες για τη δημιουργία λογαριασμού ΕU Log in μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο : https://bit.ly/3INiygk

 

ESEP γενικά/ Εγγραφή

 

Έχω λογαριασμό για το eTwinning ή το School Education Gateway. Μπορώ να τον χρησιμοποιήσω για να συνδεθώ στη νέα Ευρωπαϊκή Σχολική Πλατφόρμα Εκπαίδευσης;

Ακόμα κι αν έχετε λογαριασμό eTwinning ή School Education Gateway, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Σχολικής Εκπαίδευσης πρέπει να χρησιμοποιήσετε την EU

  Log in. Δείτε παραπάνω «Πώς μπορώ να εγγραφώ στη νέα πλατφόρμα».

 

 

ESEP γενικά / Εγγραφή

 

 

Έχω λογαριασμό στο EU με διαφορετικό email από αυτό που χρησιμοποιώ στο eTwinning ή στο School Education Gateway. Τι πρέπει να κάνω;

Είναι σημαντικό η διεύθυνση email να είναι ίδια και στις τρεις πλατφόρμες, εάν θέλετε τα δεδομένα του προφίλ σας (όνομα, επώνυμο, σχολείο, επαφές, έργα κ.λπ.) να μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα. Αυτό θα επιτρέψει τον συγχρονισμό των λογαριασμών με την είσοδο στην ΕΕ.

v  Σας συνιστούμε να ενημερώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε των λογαριασμών σας eTwinning και School Education Gateway είτε της σύνδεσης στην ΕΕ (ό,τι είναι παλιό).

v  Οι eTwinners μπορούν να το κάνουν αυτό από το 'Επεξεργασία του λογαριασμού μου' στο eTwinning Live.

v  Οι χρήστες του School Education Gateway μπορούν να το κάνουν μέσω του προφίλ τους και στη συνέχεια μέσω της «Επεξεργασίας προφίλ».

v  Οι χρήστες σύνδεσης στην ΕΕ μπορούν να το κάνουν μέσω του "Ο λογαριασμός μου"  "Διαμόρφωση του λογαριασμού μου".

 

ESEP γενικά / Εγγραφή

 

Δε θυμάμαι ποιο  email χρησιμοποίησα για να εγγραφώ στην πλατφόρμα. Που μπορώ να βρω αυτές τις πληροφορίες;

Για να βρείτε τις διευθύνσεις email που χρησιμοποιούνται, μεταβείτε στο «Το προφίλ μου» στο eTwinning Live ή στο School Education Gateway. Στο προφίλ σας μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τη διεύθυνση email σας για να ταιριάζει με αυτήν που έχετε στον λογαριασμό EU Login.

SEG/eTwinning

 

Το προφίλ του χρήστη που έχω θα μεταφερθεί στη νέα πλατφόρμα;

v  Ναι. Εάν χρησιμοποιείτε την ίδια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τον λογαριασμό EU Login κατά την εγγραφή σας στη νέα πλατφόρμα όπως χρησιμοποιείται στο eTwinning και/SEG, το προφίλ χρήστη σας θα μεταφερθεί στη νέα πλατφόρμα. Αυτό περιλαμβάνει τα προσωπικά σας στοιχεία και τυχόν οργανισμούς με τους οποίους ενδέχεται να είστε

      συνδεδεμένοι.

v  Ορισμένα δεδομένα που σχετίζονται με τις προηγούμενες δραστηριότητές σας στην πλατφόρμα δεν θα μεταφερθούν ή θα μεταφερθούν μόνο σε μια αθροιστική προσέγγιση (δείτε τις άλλες ερωτήσεις και απαντήσεις).

 

School Education Gateway and Teacher Academy

 

SEG

 

Δημοσίευσα μαθήματα στον κατάλογο μαθημάτων του School Education Gateway. Θα μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα;

v  Όχι, τα μαθήματα που δημοσιεύσατε στο School Education Gateway δεν θα μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα.

v  Οι πάροχοι μαθημάτων μπορούν να επικοινωνήσουν με το γραφείο υποστήριξης του School Education Gateway για να ζητήσουν εξαγωγή των μαθημάτων τους. Το αίτημα εξαγωγής πρέπει να υποβληθεί το αργότερο έως τις 15 Ιουνίου 2022.

v  Ωστόσο, θα γίνει εξαίρεση σε μαθήματα που έχουν λάβει αξιολογήσεις που υποβλήθηκαν από συμμετέχοντες στην αναφορά κινητικότητάς τους μέσω των συστημάτων πληροφορικής Erasmus+. Οι περιγραφές των μαθημάτων θα πρέπει να προσαρμοστούν χειροκίνητα για να ακολουθούν τις νέες απαιτήσεις σχετικά με τις πληροφορίες και τους περιορισμούς σχετικά με τη διάρκεια.

v  Πάροχοι που έχουν μαθήματα με κριτικές καλούνται να επικοινωνήσουν με το γραφείο υποστήριξης του School Education Gateway, το αργότερο έως τις 15 Μαΐου.

SEG

 

Θα μεταφερθούν οι λίστες με τις ευκαιρίες κινητικότητας και  οι συνεργασίες στη νέα πλατφόρμα; 

v  Όχι, τυχόν ευκαιρίες κινητικότητας ή αιτήματα στρατηγικής συνεργασίας που έχουν δημιουργηθεί δεν θα μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα.

v  Ωστόσο, αυτές οι καταχωρίσεις θα εξακολουθήσουν να είναι διαθέσιμες και επεξεργάσιμες στο School Education Gateway μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Αυτό σας δίνει τον χρόνο να αντιγράψετε και να αποθηκεύσετε οποιοδήποτε κείμενο θέλετε να αποθηκεύσετε.

SEG – TA

 

Θα έχω πρόσβαση στα πιστοποιητικά και στα σήματα (badges) των μαθημάτων μου στο School Education Gateway/Teacher Academy

 

v  Όχι, τα σήματα και τα πιστοποιητικά που αποκτήσατε στο School Education Gateway δεν θα μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα.

v  Ωστόσο, τα σήματα και τα πιστοποιητικά των μαθημάτων σας και τα πιστοποιητικά διαδικτυακών σεμιναρίων  θα παραμείνουν διαθέσιμα στο προφίλ σας στο  School Education Gateway μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Αυτό σας δίνει τον χρόνο να κατεβάσετε τα πιστοποιητικά PDF και μπορείτε να εξαγάγετε τα σήματα των μαθημάτων σας στο Badgr. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση  θα βρείτε στο School Education Gateway.

 

SEG – TA

Που μπορώ να βρω την  διαδικτυακή επαγγελματική ανάπτυξη (διαδικτυακά μαθήματα και τις τηλεκπαιδεύσεις)  στη νέα πλατφόρμα;

v  Όλες οι δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης θα είναι προσβάσιμες μέσω της Ενότητας «Ανάπτυξη» της νέας πλατφόρμας. Διαδικτυακές δραστηριότητες επαγγελματικής ανάπτυξης θα πραγματοποιηθούν στην πλατφόρμα EU Academy της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

SEG - TA

 

Μπορώ να έχω πρόσβαση στα διαδικτυακά μαθήματα που είχα παρακολουθήσει στο School Education Gateway στη νέα πλατφόρμα;

v  Όχι, τα διαδικτυακά μαθήματα που είναι διαθέσιμα αυτήν τη στιγμή στο School Education Gateway δεν θα μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα.

v  Η πρόσβαση στα μαθήματα στο School Education Gateway θα παραμείνει διαθέσιμη μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2022.

SEG

Μπορώ να έχω πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό, άρθρα και εκπαιδευτικά βίντεο που βρίσκονται τώρα στο School Education Gateway επίσης στη νέα πλατφόρμα;

v  Τόσο το παλιό όσο και το νέο εκδοτικό περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένου διδακτικού υλικού, άρθρων και σεμιναρίων) θα παραμείνει διαθέσιμο στο School Education Gateway μέχρι το δεύτερο εξάμηνο και θα μεταφερθεί στη νέα πλατφόρμα κατά τη διάρκεια του 2022.

SEG Toolkit

 

Η  Ευρωπαϊκή  Εργαλειοθήκη για τα σχολεία θα βρίσκεται στη νέα πλατφόρμα;

 

Όλοι οι πόροι και το υλικό από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία θα μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα. Η εμφάνιση της, η δομή και η πλοήγηση θα παραμείνουν διαθέσιμα με τρόπο συμβατό με την πλατφόρμα. Θα είναι διαθέσιμη σε θεματική περιοχή αφιερωμένη στην «Ένταξη» ως μέρος της ενότητας Σχολείο & Ανάπτυξη Συστήματος του ιστότοπου.

 

SEG Εργαλειοθήκη

Έχω χρησιμοποιήσει το εργαλείο αυτοαξιολόγησης και το ερωτηματολόγιο από την Ευρωπαϊκή Εργαλειοθήκη για τα Σχολεία. Τα αποτελέσματα σε μορφή  PDF που είναι στο προφίλ μου θα μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα; 

 Όχι, τα αποτελέσματα από την αυτοαξιολόγηση ή το        ερωτηματολόγιο δεν θα μεταφερθούν. Εάν θέλετε να τα διατηρήσετε, πραγματοποιήστε λήψη και αποθήκευση των αρχείων PDF στον τοπικό σας υπολογιστή πριν από τον Ιούλιο του 2022.

 

SEG

Ως χρήστης του School Education Gateway, στο προφίλ μου υπάρχουν στα αγαπημένα (μαθήματα, ευκαιρίες κινητικότητας, άρθρα). Θα μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα;

  Όχι, τα στοιχεία που έχετε στα «αγαπημένα» δεν θα μεταφερθούν. Οι σύνδεσμοι θα καταστούν ανενεργοί μετά το κλείσιμο της πλατφόρμας School Education Gateway.

SEG

 

Έχω εγγραφεί να λαμβάνω το School Education Gateway newsletter. Θα συνεχίσω να το λαμβάνω;

 

 Θα λαμβάνετε το newsletter του School Education Gateway μέχρι να είναι  διαθέσιμο το ενημερωτικό δελτίο από τη νέα πλατφόρμα.

eTwinning

 

 

eTwinning

 

Το περιεχόμενο από τις ήδη υπάρχουσες Ομάδες eTwinning θα μεταφερθεί στη νέα πλατφόρμα;

 

v  Οι ομάδες με δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2021 και 21.02.2022 θα μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα μαζί με το περιεχόμενο και το υλικό τους που δημιουργήθηκε μετά την 1.7.2018.

v  Ομάδες χωρίς δραστηριότητα κατά το 2021 και το 2022 θα καταργηθούν.

v  Σε κάθε περίπτωση, οι eTwinners θα μπορούν να κάνουν λήψη των περιεχομένων των Ομάδων eTwinning τους που είναι σχετικά με αυτούς και μπορεί να επιθυμούν να επαναχρησιμοποιηθούν.

 

 

 

eTwinning

 

Τι θα μεταφερθεί στη νέα πλατφόρμα από το περιεχόμενο μου στο eTwinning;

 

Το ακόλουθο περιεχόμενο στο eTwinning θα μεταφερθεί:

TwinSpaces: περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μετά την 1.7.2018 για έργα που καταχωρήθηκαν μετά την 1.7.2018

Ομάδες: περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μετά την 1.7.2018 από εκείνες τις Ομάδες που είχαν δραστηριότητες μεταξύ 1.1.2021 και 22.2.2022. Ομάδες που δεν είχαν δραστηριότητες το χρονοδιάγραμμα που αναφέρεται παραπάνω θεωρούνται «ανενεργές» και θα είναι μόνο για ανάγνωση στις 13.3.2022.

 

 

 

 

Προφίλ χρήστη: κύριες πληροφορίες από την εγγραφή των χρηστών

Εκδηλώσεις: κύρια δεδομένα που δημιουργήθηκαν από  την ΚΥΥ, τον ΕΟΥ  και τους Πρεσβευτές

 

eTwinning

 

Είμαι eTwinnner από το 2010 και συμμετείχα σε πολλές δραστηριότητες, οι οποίες βρίσκονται όλες στο προφίλ μου και στο Portofolio. Θα μεταφερθούν αυτές οι πληροφορίες στη νέα πλατφόρμα;

v  Οι πληροφορίες που περιέχονται επί του παρόντος στο Portofolio σας στο eTwinning θα μεταφερθούν στο νέο Portofolio σας στην Ευρωπαϊκή Σχολική Πλατφόρμα Εκπαίδευσης.

v  Το προφίλ σας – το οποίο μπορεί να είναι ορατό σε όλους τους χρήστες εάν το επιθυμείτε – θα εμφανίζει τις δραστηριότητές σας μόνο από την 1.7.2018.

v  Σε γενικές γραμμές, όλες οι δραστηριότητες στην πλατφόρμα που πραγματοποιήθηκαν πριν από την 1.7.2018 θα διαγραφούν, επομένως παρακαλούμε κατεβάστε όλα όσα θέλετε να κρατήσετε.

 

eTwinning

 

Θα μπορέσω να κάνω αίτηση για την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας;

Τα τρέχοντα έργα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την Εθνική Ετικέτα Ποιότητας (NQL) στην τρέχουσα ενότητα έργων eTwinning Live - όπου οι εταίροι και οι διαχειριστές μπορούν επίσης να συνεχίσουν να διαχειρίζονται το έργο και να έχουν πρόσβαση στο TwinSpace των έργων - έως τις 31 Μαΐου 2022.

 

eTwinning

 

Τι θα γίνει με τα eTwinning Live events;

v  Τα  eTwinning Live events  (τόσο δια ζώσης όσο και διαδικτυακά) θα διακοπούν στη νέα πλατφόρμα. Κατά τη διάρκεια του 2022, θα είναι διαθέσιμη μια νέα λειτουργία - που ονομάζεται «Αίθουσες» - που θα επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργήσουν μια μικρή  ομάδα που θα περιλαμβάνει έναν χώρο συνάντησης για συνεδρίες τηλεδιάσκεψης, ένα φόρουμ και αρχειοθέτηση.

v  Σε όλους τους eTwinners θα επιτρέπεται να δημιουργούν Αίθουσες και να προσκαλούν άλλους eTwinners να συμμετάσχουν.

 

eTwinning

Τι θα γίνει με την μπάρα προόδου στο eTwinning ; Θα χαθεί;

Η Μπάρα Προόδου θα παραμείνει ως ένα από τα χαρακτηριστικά του eTwinning και θα προστεθεί αργότερα. Η τρέχουσα βαθμολογία θα παραμείνει, αλλά οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την πρόοδο της μπάρας θα προσαρμοστούν στις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες στη νέα πλατφόρμα.

 

eTwinning

 

Το θα γίνει με τα events στο προφίλ μου;

 

 Οι εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τον ΕΟΥ και την ΚΥΥ θα       μεταφερθούν και θα είναι ορατές στο νέο European School Education Portfolio, που διατίθεται από τον Πίνακα ελέγχου μου (My Dashboard).

 

 

eTwinning

 

Συνήθως αναρτώ μηνύματα στο φόρουμ εύρεσης συνεργατών στο eTwinning live. Τι θα γίνει με αυτό το φόρουμ;

 

Μια νέα περιοχή που ονομάζεται «Δικτύωση» επιτρέπει στους eTwinners να δημιουργούν ιδέες για έργα «αναρτώντας» μηνύματα και απαντώντας σε μηνύματα που ήδη υπάρχουν. Όλες οι αναρτήσεις στα τρέχοντα φόρουμ εύρεσης συνεργατών θα διαγραφούν όταν ξεκινήσει η νέα πλατφόρμα και τα φόρουμ εύρεσης συνεργατών στο eTwinning Live θα απενεργοποιηθούν.

 

eTwinning

 

Τι θα γίνουν τα μηνύματα μου στην αλληλογραφία μου;

 

Η νέα πλατφόρμα χρησιμοποιεί ένα νέο σύστημα αλληλογραφίας το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα. Δυστυχώς, τα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν στο eTwinning Live θα διαγραφούν.

 

eTwinning

 

Μπορώ να συνεχίσω το έργο στο οποίο εργάζομαι αυτή τη σχολική χρονιά;

v  Όλα τα τρέχοντα έργα και τα σχετικά TwinSpaces θα είναι ενεργά και προσβάσιμα από το eTwinning Live μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2022, όταν το περιεχόμενο του TwinSpaces που δημιουργήθηκε μετά την 1.7.2018 θα μεταφερθεί στη νέα πλατφόρμα.

v  Έργα – για παράδειγμα που συνδέονται με πολυετή έργα Erasmus+ – τα οποία επρόκειτο να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους και μετά το σχολικό έτος 2021/2022, μπορούν να ανοίξουν ξανά στην ενότητα «έργα» του eTwinning και να συνεχίσουν τις δραστηριότητες στη νέα πλατφόρμα.

 

eTwinning

 

Έκλεισα ένα έργο τον Ιανουάριο 2020, μπορώ να το ανοίξω ξανά στη νέα πλατφόρμα;

 

 Οι eTwinners πρέπει να δημιουργήσουν ένα νέο έργο μετά τον Αύγουστο του 2022, αντί να ανοίξουν ξανά κλειστά.

eTwinning

Μπορώ να ανοίξω ξανά το έργο μου αφού η πλατφόρμα κλείσει τον Ιούλιο του 2022;

Συμβουλεύουμε όλους τους eTwinners να δημιουργήσουν ένα νέο έργο μετά τον Αύγουστο του 2022, αντί να ανοίξουν εκ νέου τα υπάρχοντα, εκτός εάν είχε προγραμματιστεί να είναι πολυετές έργο από την αρχή.

eTwinning

 

Το θα γίνει με το περιεχόμενο των  Twinspace μου;

 

v  TwinSpaces έργων που δημιουργήθηκαν μετά την 1.7.2018 (άρχισαν να εργάζονται το σχολικό έτος 2018/2019): Θα μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα. Οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημιουργηθεί πριν από την 1.7.2018 θα διαγράφεται.

v  TwinSpaces έργων που δημιουργήθηκαν πριν από την 1.7. 2018, θα αφαιρεθούν.

v   Ενθαρρύνουμε τους eTwinners να κατεβάσουν το περιεχόμενο των TwinSpaces τους που θεωρούν σχετικό και μπορεί να θέλουν να το επαναχρησιμοποιήσουν.

eTwinning

Τι θα γίνει με τις αναρτήσεις μου και τα σχόλια μου στο eTwinning Live

Όλες οι αναρτήσεις των ροών και τα σχόλια σε αναρτήσεις άλλων ροών θα διαγραφούν.

 

eTwinning

Τι θα γίνει με τις φωτογραφίες στο προφίλ μου στο eTwinning Live;

Όλες οι φωτογραφίες του προφίλ σας  διαγράφονται. Θα πρέπει να δημιουργήσετε μια νέα εικόνα για τον λογαριασμό σας στο eTwinning.

 

eTwinning

Είμαι μέλος σε πέντε Ομάδες eTwinning. Χρειάζεται να συμμετέχω εξαρχής στις ομάδες αυτές στη νέα πλατφόρμα;

Όλα τα μέλη των Ομάδων eTwinning που ήταν ενεργά μεταξύ 1.1.2021 και 22.2.2022 θα μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα από το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Οι ομάδες που ήταν ανενεργές μεταξύ 1.1.2021 και 22.2.2022 δεν θα μεταφερθούν.

 

eTwinning

Πώς μπορώ να κατεβάσω το υλικό των Twinspaces και των Ομάδων που δε θα μεταφερθεί στη νέα πλατφόρμα;

v  Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα αρχεία από την ενότητα υλικά του TwinSpace/Groups επιλέγοντας το αρχείο που θέλετε να κατεβάσετε και κάνοντας κλικ στο «λήψη».

v  Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εικόνες προβάλλοντας το πρωτότυπο κάθε εικόνας και αποθηκεύοντας το αρχείο στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης.

 

eTwinning

Θα διατηρηθούν οι επαφές μου και όσοι με ακολουθούν στη νέα πλατφόρμα;

Όλες οι επαφές σας θα μεταφερθούν στη νέα πλατφόρμα. Οι πληροφορίες σχετικά με τους χρήστες που ακολουθείτε ή που σας ακολουθούν δεν θα μεταφερθούν.

 

eTwinning

 

Θα έχω πρόσβαση στις εκδηλώσεις που έχω συμμετέχει στο Learning Lab;

 

Όχι, το Learning Lab και όλο το περιεχόμενό του για όλα τα προηγούμενα συμβάντα θα διαγραφούν.

 

eTwinning

 

Πού θα μπορώ να βρω τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης;

 

Η προσφορά επαγγελματικής ανάπτυξης βρίσκεται στην περιοχή Επαγγελματικής Ανάπτυξης στην  Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης. Όλα τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στην Ακαδημία της ΕΕ. (EU Academy)

 

eTwinning

 

Σχεδιάζω να δουλέψω σε ένα έργο από το Φεβρουάριο μέχρι τον Οκτώβριο 2022. Πρέπει να αλλάξω τον προγραμματισμό μου και να τελειώσω νωρίτερα ή μπορώ να συνεχίσω στη νέα πλατφόρμα όταν θα μεταφερθεί το Twinspace ;

 

Σας συμβουλεύουμε να τερματίσετε τις δραστηριότητες των έργων σας έως τον Ιούλιο του 2022, εκτός εάν σχεδιάζετε να συνεχίσετε για άλλη μια σχολική χρονιά. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο έργο ή να ανοίξετε ξανά το υπάρχον έργο σας και να συνεχίσετε να εργάζεστε στο νέο TwinSpace (το οποίο θα έχει το περιεχόμενο του παλιού που θα δημιουργηθεί μετά την 1.7.2018).

 

eTwinning

 

Η τωρινή πλατφόρμα του eTwinning θα είναι ακόμα διαθέσιμη όταν θα είναι σε ισχύ η νέα πλατφόρμα;

v  Η τρέχουσα πλατφόρμα eTwinning θα καταργηθεί σταδιακά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Οι χρήστες θα μπορούν να συνεχίσουν τη συμμετοχή τους σε έργα που εκτελούνται και σε ενεργές Ομάδες.

v  Οι eTwinners θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, με το «παλιό» όνομα χρήστη τους και κωδικό πρόσβασης, μόνο στις  ακόλουθες ενότητες του eTwinning Live:

ü  -Εργα. Θα μπορούν να  διαχειριστούν τα δικά τους έργα, να υποβάλουν αίτηση για την Ετικέτα ποιότητας,  να έχουν πρόσβαση και να δουλεύουν στο TwinSpace των έργων.

ü  Ομάδες. Θα μπορούν να συνδέονται και να εργάζονται στις eTwinning Ομάδες τους.

Από το δεύτερο εξάμηνο του 2022, και αυτές οι δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Σχολική Πλατφόρμα Εκπαίδευσης.

v  Όλα τα νέα έργα και Ομάδες  θα πρέπει να δημιουργηθούν στη νέα πλατφόρμα στην οποία οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση με τον λογαριασμό EU log in

 

eTwinning

 

Τι θα γίνουν οι Εθνικές και Ευρωπαϊκές ετικέτες ποιότητας των έργων μου;

v  Οι Εθνικές και Ευρωπαϊκές Ετικέτες Ποιότητας των έργων που δημιουργήθηκαν μετά την 1.7.2018 θα είναι διαθέσιμες και στη νέα Πλατφόρμα.

v  Όλα τα άλλα θα διαγραφούν. Ενθαρρύνουμε τους eTwinners να τα κατεβάσουν εάν θέλουν να κρατήσουν ένα αντίγραφο.

 

Further questions

 

 

eTwinning & SEG

Έχω κάποια απορία σχετικά με τη μεταφορά στη νέα πλατφόρμα που δεν έχει απαντηθεί στις ήδη υπάρχουσες ερωτήσεις ή χρειάζομαι περαιτέρω υποστήριξη. Τι πρέπει να κάνω;

v  Οι eTwinners  μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΕΟΥ   

v  School Education Gateway χρήστες μπορούν να επικοινωνήσουν με το helpdesk   του SEG.

eTwinning

 

Τι θα γίνει με την εφαρμογή eTwinning;

Η τρέχουσα εφαρμογή eTwinning θα είναι διαθέσιμη έως ότου η παλιά πλατφόρμα ισχύει , έως το δεύτερο εξάμηνο του 2022. Μια νέα έκδοση της εφαρμογής θα αναπτυχθεί αργότερα το 2022.

 

 

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΣΑΝ ΑΡΧΕΙΟ ΣΤΟ: European School Education Platform: Ερωτήσεις και Απαντήσεις

Pin It

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη σελίδα, θα υποθέσουμε πως είστε ικανοποιημένοι με αυτό.